วิธีสั่งซื้อ

วิธีสั่งซื้อ

วิธีสั่งซื้อ: (ยอดสั่งซื้อขั้นต่ำ 500 บาท)

 1. เลือกสินค้าที่ต้องการโยนใส่ตะกร้า (add to cart)
 2. คลิกที่รูปตะกร้าสินค้าหรือคลิกที่เพื่อดูรายการสินค้า เพิ่ม-ลดจำนวนโดยกดเครื่องหมาย +/-
 3. เมื่อได้สินค้าครบตามต้องการแล้วให้ใส่ที่อยู่และรหัสไปรษณีย์เพื่อคำนวณค่าขนส่ง
  – country/region เลือก Thailand
  – town/city ใส่ชื่ออำเภอ
  – state/county เลือกจังหวัด
  – postcode/zip ใส่รหัสไปรษณีย์
  จากนั้นกด “update” เพื่อคำนวณค่าขนส่ง
  หมายเหตุ: การจัดส่งจะใช้บริการ KERRY เป็นขนส่งหลัก บางกรณีอาจส่งโดยไปรษณีย์ไทย
 4. กด “proceed to checkout”
 5. ใส่ email address ตรง “contact information” โดยรายละเอียดออเดอร์จะถูกส่งไปที่อีเมลนี้
 6. ใส่ชื่อที่อยู่โดยละเอียดพร้อมหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ตรง “shipping address”
 7. กด “place order” เพื่อยืนยันการสั่งซื้อ

  กรณีไม่สะดวกสั่งซื้อผ่านระบบตะกร้าสินค้า สามารถแคปรูปสินค้าจากหน้าจอโมรศัพท์มือถือส่งมาทางไลน์ได้
  โดยจะต้องให้ติดรหัสสินค้ามาด้วยเพื่อสะดวกต่อการคำนวณราคาครับ